Hoe een Beweegbare vloer Waterhygiëne beïnvloedt

Een beweegbare vloer is een fantastische aanvulling op een zwembad voor hydrotherapie. Echter, het kiezen van de juiste beweegbare vloer voor uw zwembad kan een grote uitdaging zijn, omdat de beweegbare vloer onvermijdelijk invloed zal hebben op de circulatie van water in het zwembad. Beweegbare vloeren met een grotendeels gesloten oppervlak zullen een hoge chloorconcentratie hebben onder-, en een lage concentratie boven de vloer. Als de vloer vervolgens wordt bewogen, zal deze onbedoeld een wolk aan chlooramines veroorzaken, wat een sterke chloorlucht en prikkelende ogen tot gevolg kan hebben. Ook brengen deze chlooramines de gezondheid van de patiënt in gevaar. In deze nieuwe presentatie worden de effecten van de beweegbare vloer op de watercirculatie besproken en duiden wij aan waarom het zo belangrijk is dat een beweegbare vloer waterdoorlatend is over het gehele oppervlak.

download article

Aanbevolen vooraf te lezen: Het belang van waterhygiëne in zwembaden voor hydrotherapie

Waterhygiëne, aanbevolen voorkennis
Regulier zwembad
Meten en regelen van de chloorconcentratie
Hoe het mengen de waterkwaliteit beïnvloedt
Hoe obstakels de menging van water beïnvloeden
Hoe obstakels het meten en regelen beïnvloeden
Als de twee waters mengen
Hoe gasvormige Chlooramines corrosie veroorzaken
Wat dit te maken heeft met een beweegbare vloer
Hoe kan de invloed van een beweegbare vloer worden bepaald?
Onderbouwing voor een open structuur
Effecten van een gesloten structuur
Conclusie