Veldema (2021) CVA-patiënten hebben baat bij oefenen in water

Introductie
Door te oefenen in water kunnen CVA patiënten hun evenwicht, loopvaardigheid, kwaliteit van leven en spasticiteit verbeteren. Bovendien lijkt aquatherapie -vooral bij gebruik van speciale methodes zoals Halliwick, Ai Chi en Bad Ragaz Ring- tot grotere vooruitgang te leiden dan oefenen op het droge. Dat menen Duitse wetenschappers die gegevens van 961 patiënten uit 28 effectstudies analyseerden.

Beter dan niets
Uit zes studies met 244 deelnemers blijkt dat aquatherapie beter is dan geen therapie. De gemiddeld 46 tot 70 jaar oude patiënten die in het water loop- en balansoefeningen deden konden daarna makkelijker hun evenwicht bewaren, liepen
beter, verlaagden hun spasticiteit en voelden zich prettiger. Met effect sizes (zie kader) van 0,64 tot 1,02 waren dat duidelijke verbeteringen. In het water oefenen op een loopband bleek daarentegen geen meerwaarde te hebben.

download article