Richtlijn veilig zwemmen in Corona tijden

Op 8 mei 2020 hebben verschillende experts op het gebied van zwemveiligheid en infectie prventie een nieuwe officiele richtlijn uitgebracht over het veilig gebruik van zwembaden in tijden van het Corona virus. De informatie van deze richtlijn is gedeeltelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en gedeetelijk op inzichten vanuit de praktijk. Derhalve zal deze richtlijn moeten worden gelezen als een richtlijn, niet als wetgeving. Evengoed bevat deze richtlijn een aantal zeer heldere instructies warop verder lokaal beleid kan worden ontwikkeld.

LEES DE RICHTLIJN HIER

Deze richtlijn is opgesteld door:

  • Dr. ir. Maarten Keuten, onderzoeker zwembaden bij TU Delft
  • Drs. Jan Bakker, klinisch arbeidsdeskundige, AMC